รุปภาพสื่อต้นแบบโรคและภัยสุขภาพ

DSC02642

คู่มือแนะนำการป้องกันโรคที่มากับน้ำท่วม

แผ่นพับลดเค็มต้านโรค

แผ่นพับลดเค็มต้านโรค1

แผ่นพับลดเค็มต้านโรค2

แผ่นพับ ความรู้เรื่องไข้เลือดออก

แผ่นพับ ความรู้เรื่องไข้เลือดออก1

แผ่นพับ ความรู้เรื่องไข้เลือดออก2

แผ่นพับ ทำอย่างไร...ไม่ให้เชื้อวัณโรคดื้อยา

แผ่นพับ ทำอย่างไร...ไม่ให้เชื้อวัณโรคดื้อยา1

แผ่นพับ ทำอย่างไร...ไม่ให้เชื้อวัณโรคดื้อยา2

วัณโรคดื้อยา

วัณโรคดื้อยา1

วัณโรคดื้อยา2

วัณโรค รักษาได้ไม่น่ากลัว

วัณโรค รักษาได้ไม่น่ากลัว1

วัณโรค รักษาได้ไม่น่ากลัว2

แผ่นพับ โรคเบาหวาน ป้องกันได้เพียงรู้และเข้าใจ

แผ่นพับ โรคเบาหวาน ป้องกันได้เพียงรู้และเข้าใจ1

แผ่นพับ โรคเบาหวาน ป้องกันได้เพียงรู้และเข้าใจ2

รู้ไว้ ห่างไกล ไข้หวัดใหญ่

รู้ไว้ ห่างไกล ไข้หวัดใหญ่1

รู้ไว้ ห่างไกล ไข้หวัดใหญ่2

โรคอุจจาระร่วง ป้องกันได้ด้วยตนเอง

โรคอุจจาระร่วง ป้องกันได้ด้วยตนเอง1

โรคอุจจาระร่วง ป้องกันได้ด้วยตนเอง2

กฎ 3 ข้อ ในการรักษาโรคอุจจาระร่วงในเด็ก

กฎ 3 ข้อ ในการรักษาโรคอุจจาระร่วงในเด็ก1

กฎ 3 ข้อ ในการรักษาโรคอุจจาระร่วงในเด็ก2

โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ชุดหนึ่ง

โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ชุดหนึ่ง1

โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ชุดหนึ่ง2

โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ชุดสอง

โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ชุดสอง1

โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ชุดสอง2

แผ่นพับ ผลกระทบต่อสังคมจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮ

แผ่นพับ ผลกระทบต่อสังคมจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮ

แผ่นพับ ผลกระทบต่อสังคมจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮ

แผ่นพับ โรคที่เกิดจากการสูบบุหรี่

แผ่นพับ โรคที่เกิดจากการสูบบุหรี่1

แผ่นพับ โรคที่เกิดจากการสูบบุหรี่2

โรคไข้เลือดอออก

Joomla ExtensionsBangla MusicDrupal Moduleswordpress pluginsBangla NewspaperDownload Online VideoWeb DevelopmentPhp Programming